(06) - 29 28 74 73 info@deslotenlijn.nl

Algemene Voorwaarden voor de Slotenlijn

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van de Slotenlijn, zoals deze beschikbaar is gesteld door de Slotenlijn. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Slotenlijn is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Slotenlijn.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de Slotenlijn te mogen claimen of te veronderstellen.

de Slotenlijn streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. de Slotenlijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van de Slotenlijn op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.

Extra

Schakelt u één van onze slotenmakers in en zegt u de afspraak af terwijl de monteur onderweg is? Dan brengen wij €35,- aan annuleringskosten in rekening.

de slotenlijn

Al jaren uw vertrouwde slotenmaker in Nederland.

Hoofdkantoor

de Slotenlijn
Rielerweg 57
7416ZB Deventer
KVK: 77363116
BTW: NL003187629B35

Stuur ons een bericht

Google-Beoordeling
5.0
Gebaseerd op 94 recensies
js_loader